5 de marzo de 2011

110km/h i més coses


Els pobles àrabs s’estan alçant contra la tirania demanant llibertat y democràcia. Occident recolza aquestes revoltes populars, però malauradament, davant la inestabilitat d’aquestos països proveïdors de recursos petrolifers i la conseqüent pujada del seu preu, ha sorgit una pregunta com a mínim inquietant, ¿tenim assegurat el subministrament de petroli?

Espanya arrossega una dependència energètica de vora el 75% del total que consumim, recursos que hem d’importar de l’exterior. Per tant la situació és “excepcional, a l'igual que la bateria de mesures que el govern central acaba d’aprovar per tal d’estalviar en la factura del petroli (60% del total que importem), principal responsable del dèficit pressupostari (només en petroli ens deixem 25.000 milions d’euros a l'any) que amb tota seguretat ens pot portar, si no es prenen accions urgents, a una recuperació i una eixida de la crisi econòmica ben bé complicades.

En aquest context d’inseguretat, tant l’Agència Internacional de l’Energia com IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) recomanen prendre accions a curt termini per tal d’estalviar en el consum de carburants, principal ús que se li dóna a aquest combustible fòssil. En aquest punt, a l’opinió pública pareix interesar-li només la limitació que s’ha fet de la velocitat màxima a 110 km/hora, una messura temporal que no s’allunya de la realitat d’altres països europeus, que baixarà el número d’accidents i reduïrà els nivells de pol.lució ambiental, sense oblidar l’estalvi aproximat d’uns 3.000 milions d’euros a les butxaques espanyoles.

Junt amb aquesta decisió s’han adoptat d’altres per tal d’estalviar petroli, com l’ampliació del Plan Renove destinat a l’automòvil, la creació d’una línia de l’ICO específica per a Empresses de Servicis Energètics (ESE), 262,4 milions per a projectes dels Plans de Movilitat Urbana Sostenibles (PMUS), oferta de plans d’ajuda per a renovar l’enllumetat públic als nuclis urbans, la difusió de campanyes de sensibilització ciutadana sobre estalvi i eficiència energètica, etc. tot unit amb l’aposta pel transport públic i la bicicleta.

Però, tot i ser propostes interessants pensades per a fer front la dependència del petroli, l’objectiu de reduir aquesta dependència només s’aconseguirà amb una política transversal, coherent i realment conscienciada per part de totes les administracions i de la ciutadania, mitjançant ambiciosos plans estratègics a llarg termini que asseguren el canvi real del model energètic, promocionen l’Economia Verda i regulen l’obscurantisme de les empreses del sector així com els preus de l’energía.

No hay comentarios: